Afmelden? Graag via 06-16468469info@studeerlokaal.nlGebr. van Doornelaan 124, 5961 BR Horst

Diensten

Studeerlokaal - Meer dan alleen huiswerk maken

Studeerlokaal

Het Studeerlokaal biedt leerlingen de tijd en de ruimte voor het maken van zijn of haar huiswerk, aansluitend aan de lessen op school. De leerlingen worden getraind in het aanbrengen van structuur en het onder de knie krijgen van vaardigheden die ze nodig hebben om hun leer – en maakwerk te volbrengen.

Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan we de volgende activiteiten: agenda-raadpleging, plannen, prioriteren, begrijpelijk lezen, terugblikken en samenvatten etc.
De leerlingen, gaan ieder met hun eigen programma van start, in een klassikale setting van maximaal 20 leerlingen. Ze worden hierin begeleid door 2 vaste begeleiders per dagdeel.

Zij ondersteunen met de planning, evalueren de stand van zaken met de leerling, helpen bij vragen en overhoren desgewenst de leerling.

Studeerlokaal - Meer dan alleen huiswerk maken

Toetsweek Abonnement

U kunt uw zoon/dochter apart aanmelden voor ons Toetsweekabonnement. Hierbij wordt de mogelijkheid geboden om de dag voorafgaand aan de toetsweek en elke dag tijdens de Toetsweek gebruik te maken van de diensten van het Studeerlokaal. Tijdens een toetsweekabonnement wordt er extra aandacht besteed aan de komende toetsen en geoefend om hier goede resultaten voor te boeken.
Aanmelden dient minimaal 2 weken voorafgaand aan de start van de toetsweek te hebben plaats gevonden.

Studeerlokaal - Meer dan alleen huiswerk maken - Individuele Coaching

Individuele Coaching

Het Studeerlokaal biedt tevens de mogelijkheid om individuele coaching te ontvangen naar behoefte of voor een specifieke hulpvraag.
Het doel is om in deze sessies duidelijk te krijgen tegen welke problemen de leerling aanloopt en een goede basis te creëren om daarna in de reguliere of +groep verder te kunnen.

Je moet hierbij denken aan 3 tot 4 bijeenkomsten van één lesuur met een coach die samen met jou een plan van aanpak opstelt en helder krijgt welke stappen er gezet moet worden.

Studeerlokaal - Meer dan alleen huiswerk maken - Toetsweek abonnement

Rekenhulp

Om leerlingen die problemen hebben met rekenen en getallen een extra steuntje in de rug te geven. Onze collega Luuk Swinkels (docent rekenen & gecijferdheid) biedt hiervoor de mogelijkheid aan om de leerlingen rekenvaardig te maken. De leerling kan zelf aangeven welk onderdeel hij/zij graag beter in wil worden, denk hierbij aan bv vermenigvuldigen, delen, procenten, breuken, verhoudingen of meetkunde. Dit kan individueel geboden worden maar ook in duo’s of kleine groepjes, tot een maximum van 4 leerlingen per bijeenkomst. In overleg met Luuk kan er een moment worden gekozen waarop de begeleiding plaats kan vinden binnen het Dendron College.